Avoin hakemus, Validia Kuntoutus

Validia Kuntoutus on kotimainen kuntoutuksen asiantuntija. Kuntoutuksemme on yksilöllistä, tarpeet huomioivaa, moniammatillista ja tutkimustietoon perustuvaa. Validia Kuntoutus tarjoaa kuntoutusta yli 60 vuoden kokemuksella. Validia Kuntoutus on yhteiskunnallinen yritys ja osa Invalidiliitto-konsernia.


Työtä ihmisten kanssa

Validia Kuntoutus on erikoistunut kuntouttamaan henkilöitä, joilla on sairauden tai vamman aiheuttama aivo- tai selkäydinvaurio tai muu neurologinen sairaus. Lisäksi tarjoamme avopalveluita.

Suurin osa Validia Kuntoutuksen työntekijöistä työskentelee kuntoutujiemme

tukena moniammatillisessa työryhmässä. Joukkoomme kuuluu lääkäreitä, hoitohenkilöstöä, psykologeja, neuropsykologeja, fysio-, toiminta-, työ- ja puheterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä, liikunnanohjaajia, kuntohoitajia, apuvälineteknikko, vapaa-ajanohjaajia, vertaiskuntouttajia sekä hallinnon asiantuntijoita.

Meillä on töissä 150 hoitotyön ja kuntoutuksen ammattilaista, mutta tarvitsemme joukkoomme lisää osaavia ammattilaisia.

Edellytämme sinulta

Odotamme sinulta hyvää asiakaspalveluasennetta ja aitoa halua palvella kuntoutujia hyvin. Kykyä motivoitua työstä sekä halua oppia ja kehittää uutta. Osaan Validia Kuntoutuksen työtehtävistä edellytetään terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (28.6.1994/559) mukaista tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukaista pätevyyttä, sekä rekisteröitymistä Valviran terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin. Eduksi kuntoutustyössä luemme kokemuksen kuntouttavasta hoitotyöstä, lääkehoidon LOVe-koulutuksen ja ruotsin kielen taidon.

Tarjoamme sinulle

Tarjoamme sinulle hyvän työnantajan edut, itsenäisiä vastuullisia työtehtäviä, sekä asiantuntevan ja moniammatillisen työyhteisön tuen. Panostamme henkilöstömme kouluttautumiseen ja kannustamme työntekijöitämme osallistumaan ammatilliseen jatko- ja täydennyskoulutukseen. Pääset kehittämään omaa työtäsi ja mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kuntoutuksen tulevaisuutta.

Työntekijöidemme hyvinvointi on meille tärkeää ja huolehdimme siitä monin keinoin. Yhteisten tapahtumien lisäksi tuemme henkilöstömme liikunta- ja kulttuuriharrastuksia.

Noudatamme Terveyspalvelualan työehtosopimusta.

Ota yhteyttä!

Voit jättää avoimen hakemuksen sähköisen järjestelmämme kautta.